X Coaching-samtaler

Coaching-samtaler

For ledere med stressrelaterede problematikker i deres afdeling/team

Som leder kan stressproblematikker i din afdeling/team give dig vanskelige dilemmaer hvor du skal forholde dig til forskellige – og til tider modsatrettede – interesser og hensyn.

Jeg kan hjælpe med at få skabt et overblik over de mange ting, der kan være i spil, og coache dig i forhold til, hvilke beslutninger der vil være bedst i den konkrete situation.

Det kan også være, du har behov for rådgivning eller viden om stress, og hvad du som leder kan gøre for at tage hånd om den enkelte medarbejder eller afdelingen/teamet som helhed.