X Min tilgang til stress

Min tilgang til stress

Min tilgang til at arbejde med forebyggelse af stress på arbejdspladsen

De sidste 9 år har jeg arbejdet indenfor HR som intern udviklingskonsulent og stresscoach for arbejdspladsens medarbejdere. Inden da arbejdede jeg 10 år på to forskellige kommunale arbejdspladser som henholdsvis byggestyrer og projektleder.

Jeg har derfor både prøvet at være ”frontmedarbejder”, der skal løse en af kommunens kerneopgaver, og at være konsulenten, der skal coache og hjælpe frontmedarbejderne. Når jeg kommer ud på nye arbejdspladser for at hjælpe i forhold til de stressproblematikker, der måtte være, trækker jeg på mine erfaringer fra at have haft helt forskellige roller på arbejdspladsen.

Og selv om hver eneste arbejdsplads har sine helt specielle vilkår, er det en af mine forcer, at jeg har et solidt fundament af egne erfaringer og teoretisk ballast at trække på, og at jeg derfor kan sætte mig ind i mange forskellige problemstillinger. Her spiller min mangeårige uddannelse og træning i det systemiske og narrative univers ind og danner den teoretiske baggrund, som mit arbejde som stresscoach og konsulent hviler på.

Jeg følger løbende med i de seneste forskningsresultater indenfor området og implementerer denne viden i min tilgang til arbejdet.