X Foredrag: Robusthed

Foredrag

Robusthed

Hvad kan arbejdspladsen gøre, for at medarbejderne står godt i forandringernes blæsevejr? Formålet med foredraget er, at I som arbejdspladsen får øje op for hvad I allerede gør, der bidrager til en robust arbejdsplads, og hvad I kunne gøre endnu mere af.

Robusthed på en arbejdsplads er i høj grad båret af kulturen på den enkelte arbejdsplads og dermed af de medarbejdere og ledere, der er der.  Og den kan styrkes ved fælles opmærksomhed.

Sammen med jer beskriver jeg og undersøger syv væsentlige faktorer for robusthed og folder jeres historier ud omkring de erfaringer, I har om, hvonår noget af det lykkedes:

  • Er der overensstemmelse mellem kerneopgaven, faglig kvalitet og det, man bliver målt på?

  • Er det muligt for nærmeste leder at lede og planlægge opad (for at undgå overbelastning i afdelingen)?

  • Kan man sige fra ved overbelastning og komme godt af sted med det?

  • Er der fokus på værdien af feedback og faglig anerkendelse?

  • Er der en støttende (kollegial) kultur, hvor det er trygt at spørge om råd, bede om hjælp eller vise sårbarhed?

  • Er der en samarbejdskultur mere end en ”jeg passer mit”-kultur?

  • Hvordan bliver fejl italesat, og hvad giver det anledning til for den enkelte?

Der kan sagtens være andre væsentlige fokuspunkter for jer. Dem bliver der også god plads til.