X Foredrag: Stressforebyggelse

Foredrag

Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

Formålet med foredraget er at give et fælles udgangspunkt og en forståelse af, hvad stress er, og at få talt sammen om de tiltag, der kunne være behov for på jeres arbejdsplads. Hvordan der kan forebygges mod stress gennemgås ud fra de fire perspektiver:

  • Hvad kan organisationen gøre

  • Hvad kan lederen gøre

  • Hvad kan kollegaerne/arbejdsmiljørepræsentanten gøre

  • Hvad kan den enkelte medarbejder gøre

Jeg tilpasser foredraget til de ønsker og behov, der er på den enkelte arbejdsplads. Er der særlige problemstillinger, der gør sig gældende, udbygger jeg denne del.

Foredraget er en vekselvirkning mellem mine oplæg og refleksionsspørgsmål, hvor man taler sammen i mindre grupper og samler op i plenum.

Foredraget varer 2½ time.