Foredrag

Jeg holder en række foredrag, der tager udgangspunkt i mit arbejde som naturterapeut, mindfulnessinstruktør, stresscoach og psykoterapeut. Foredragene kan tilpasses de særlige ønsker og behov, den enkelte forening eller institution måtte have.

Hvordan kan naturen gavne dig?

Om naturens helbredende og healende kraft og om hvordan vi kan forstærke denne virkning ved at praktisere mindfulness og bruge vores kreativitet i naturen

Til dette foredrag hører du både om de teorier og den videnskabelige dokumentation, der findes om, hvorfor naturen har så gavnlig en virkning på os, og om, hvordan man praktiserer mindfulness i naturen.

Målet er at give deltagerne lyst til at komme mere ud i naturen, få øjnene op for, hvad det vil sige at være nærværende, åbne sanserne og opleve den ro og restitution, der er forbundet hermed.

Læs mere om foredraget her:

Hvordan kan naturen gavne mennesker med demens og deres pårørende?

Dette foredrag er tilpasset netop de behov og udfordringer, mennesker med demens og deres pårørende står overfor.

Målet er at give deltagerne inspiration til at bruge naturen på måder, der øger evnen til at møde forandringer med accept, nærværende og åbne sanser. Foredraget åbner øjnene for, hvad det vil sige at livet, lige som naturen konstant er foranderlig. Hvordan vi kan lære at møde dette med accept.

Læs mere om foredraget her:

Mindfulness

Om hvad mindfulness er, hvordan man praktiserer det og hvilken effekt det har

En introduktion til mindfulness, hvor teori kombineret med konkrete eksempler fra hverdagslivet og øvelser i meditation giver deltagerne en fornemmelse af, “hvad det går ud på” og en indsigt i, hvordan mindfulness kan medføre mere ro og mindre stress.

Læs mere om foredraget her.

Hold stressen fra døren

Om stress både i forhold til arbejdsmiljøet og i forhold til den enkeltes overbevisninger og værdier

Et foredrag om hvad der modvirker stress, om hvad der skaber trivsel og glæde både på arbejdspladsen og i ens privatliv, og om hvad der sker rent fysiologisk, når vi oplever langvarig overbelastning (følelsesmæssigt, mentalt og fysisk).

Læs mere om foredraget her.

ADHD og stress

ADHD medfører nogle vanskeligheder, som giver en særlig sårbarhed overfor stress, og som medfører, at man er mere udsat end andre i forhold til arbejdsrelateret stress

Dette foredrag giver indblik i de udfordringer mennesker med ADHD har i forhold til de eksekutive funktioner, hvordan dette specifikt kan medføre stress, og hvad man selv kan gøre for at holde stressen fra døren. Herunder de positive effekter af mindfulness, ophold i naturen og øget bevidsthed om hvad der nærer og tærer i ens hverdag.

Læs mere om foredraget her.