Naturterapi kurser

Kurser og temadage om naturterapi

Overvejer I at inddrage naturen i arbejdet med borgere, kan jeg tilbyde en hel eller en halv dags undervisning, hvor jeg både kommer omkring teorierne bag de sundhedsfremmende aspekter ved at opholde sig i  naturen og hvordan det kan gribes an helt konkret, så deltagerne får størst muligt udbytte af det. Det sker i  kombination med forskellige øvelser i naturen hentet fra min bog: ”Mindfulness i naturen”

I kommer både til at få ny indsigt i, hvordan naturen påvirker os positivt, og at mærke det på egen krop.

Jeg tilrettelægger kurserne, så det passer til netop de ønsker og den tid, I har, og jeg kommer selvfølgelig gerne ud til jeres arbejdsplads.

Jeg har stor erfaring både i forhold til kurser, temadage og foredrag, som jeg kan formidle relevant for både  medarbejdere og for en kombination af medarbejdere og borgere / brugere / medlemmer af en forening.

Ring gerne og tag en snak med mig, så kan jeg komme med forslag til program for dagen.

Tidligere kurser

Jeg har blandt andet undervist følgende steder:

VI NATUR: Underviser på deres uddannelse i NBMT Naturterapi

JOBCENTER HELSINGØR: Kursus for medarbejdere i naturterapi

NORDISK FILM: Workshop for 50 medarbejdere

REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI: Kursus for 50 ergo- og fysioterapeuter ved Psykiatrisk Center København

FORENINGEN DANSKE DØVBLINDE: Temadag for medlemmer om naturterapi

HUSET PÅ CLAUSENSVEJ, HILLERØD KOMMUNE: Kursus i naturterapi og mindfulness for medarbejdere ansatte ved et støtte og behandlingstilbud

DEMENSFÆLLESSKABET ØSTJYLLAND: Foredrag for demente og deres pårørende om den gavnlige virkning af at opholde sig i naturen

ADHD FORENINGEN NÆSTVED: Foredrag om stress forebyggelse for medlemmer i lokalafdelingen

STORE MAGLEBY KIRKE: Foredrag om mindfulness i naturen

KIRKE VÆRLØSE OG OMEGNS HUSMODERFORENING: Foredrag om naturterapi