Meditationer

Afspænding Denne meditation guider dig til at komme lidt ned i gear, give dig lidt hen i afslappelse og få lidt ro på nervesystemet. Den begynder oppe fra hovedet, panden, øjnene og kæbemusklerne, og fortsætter videre ned gennem kroppen, mens du møder kropsdelene med en invitation til, at de skal

Afspænding er en guidning, der hjælper dig til at gå hele din krop igennem, medens du møder kropsdelene med en invitation til, at de skal give så meget slip som muligt og blive lidt mere afslappede. Samtidig vil du komme ned i et roligere gear blot ved at rette din

Meditation på åndedrættet og på mellemrummene mellem vejrtrækningerne er variationer over den meditationsform, hvor du har et anker for din opmærksomhed, som du kan vende tilbage til, hver gang en tanke griber dig og fører dig et andet sted hen i din bevidsthed. I begyndelsen, hvor man øver sig i

Bjergmeditation. I denne meditation guider jeg dig til at kunne forbinde dig til de kvaliteter, vi genkender ved et bjerg: rodfæstethed, styrke og kraft. Bjerget står roligt og stabilt uanset årstidernes skiften, vind og vejr, og det er forbundet med hele jordkloden. Netop de kvaliteter kan du få til at

Blade der flyder ned ad en flod. Denne meditation er god for dig der har let ved at se ting for dit indre blik. Det er en af de sjældne visualiseringsmeditationer indenfor mindfulness-traditionen, og for nogen giver denne meditation et gennembrud, fordi det for dem kan være lettere at fastholde

Compassion for dig selv er en meditation, der åbner dit sind til at møde dig selv og andre med en ikke-dømmende interesse og til at få kontakt til din iboende intention om til at lindre lidelse både i forhold til dig selv og andre. Compassion for sig selv er baseret

Compassion for vores fælles medmenneskelighed involverer en ikke-dømmende interesse for og opmærksomhed på både én selv og andre og en motivation til at lindre lidelse. I denne meditation er fokus på vores medmenneskelighed og vores mulighed for at omfatte alle levende væsener med compassion. Meditationen hjælper med at træne empati,

Hjertets gode stemning er en meditation, der hjælper dig til at forankre og forstærke, hvad der for dig er en god stemning eller indre tilstand. Det sker ved, at du undervejs skaber et billede af et sted, hvor denne stemning eller tilstand bor. Når din visualisering af dette sted bliver

Indsigtsmeditation/Vipassana adskiller sig fra de fokuserede meditationer på f. eks. åndedrættet ved, at der ikke er et bestemt fokus at vende tilbage til. Du observerer bare, hvad der rør sig i dit sind, i dine tanker, dine stemninger, følelser og i din krop. Venligt og opmærksomt. Du indstiller dig for

Kærlig venlighed. Denne meditation åbner ligesom kærlighedsmeditationen op for dit hjertes medfødte evne for medfølelse i forhold til både dig selv og andre. Øvelsen åbner, blødgør og forfiner dit hjerte og undervejs i meditationen kan det være, at du mærker, hvordan dit nervesystem reagerer på de sætninger, der gentages igen

Kærlighedsmeditation. Denne meditation giver en åbning ind til hjertets naturlige evne for medfølelse og compassion. Ved at du gentager sætningerne i guidningen for dig selv, eller kun lytter til ordene du hører, vil det kultivere din evne til at vide denne medfølelse både for dig selv og for dine omgivelser,

Tilstedeværelsesøvelser er brugbare som overgang fra et modus til et andet. Har man været meget i handlemodus – haft gang i den for fuld musik – kan øvelsen være god som overgang til en længere meditation og værens-modus. Den kan også bruges forud for en samling af mennesker, der kommer

Kropsscanning er en guidning, der hjælper dig til at registrerer og blive mere bevidst om den tilstand og de fornemmelser, der rører sig i din krop i alle de forskellige kropsdele, guidningen går igennem. Det er også en øvelse i at rumme det, som er, sådan som det er, uden

Lær af det rindende vand. Denne meditation er en visualiseringsøvelse. Det vil sige, at jeg guider dig til at forestille dig, at du er et sted i naturen, og at du derfra i fantasien bevæger dig ud i et landskab, som du selv skaber for dit indre blik. "Lær af

Meditation på åndedrættet, i midten af brystet og på mellemrummene mellem vejrtrækningerne er alle tre variationer over den traditionelle meditationsform, hvor du har et fokus for din opmærksomhed, som du kan vende tilbage til, hver gang en tanke griber dig og fører dig et andet sted hen i din bevidsthed.

Meditér på en craving - Denne meditation er for dig, der lige nu står midt i en stærk trang efter noget, du har besluttet dig for at leve uden. Det kan være noget, der virker stimulerende eller beroligende, som for eksempel en cigaret, noget sødt, alkohol eller andet. Meditationen hjælper dig

Naturmeditation med lyde er en guidning til at meditere i naturen. Her er fokus rettet mod dine sanser af lyde, fornemmelser mod din hud etc. Meditationen begynder med din indre sansning af din krop og dit åndedræt og omfatter efterhånden hele fornemmelsen af at ligge eller sidde lige der, hvor du

Naturmeditation på åndedrættet. Denne meditation kan du bruge, når du gerne vil meditere i naturen og komme ind i en tilstand af at være forbundet med naturen. Jeg guider dig til at give slip og lade kroppen "falde ned på jorden", som man siger. En nærværsøvelse i både at fornemme livet

Naturmeditation på synssansen. Denne meditation er en øvelse i at virkelig se. Se på en måde, hvor det er de indtryk, der kommer til din synssans, du er opmærksom på, og ikke hvad de forestiller. Med andre ord er det en træning i begrebet beginners mind. Du ser farver, flader

Pusterummet er en kort meditation, der med øvelse kan gennemføres i løbet af blot tre minutter. Det er en øvelse, du kan have med dig, hvor som helst du er. Tre minutter til at trække sig fra en vanskelig situation, kan man som regel godt finde plads til, også på

Page 1 of 2 12