Åndedrætsmeditation – 25 min

Meditation på åndedrættet og på mellemrummene mellem vejrtrækningerne er variationer over den meditationsform, hvor du har et anker for din opmærksomhed, som du kan vende tilbage til, hver gang en tanke griber dig og fører dig et andet sted hen i din bevidsthed. I begyndelsen, hvor man øver sig i at meditere, kan disse meditationer være en stor hjælp til at holde opmærksomheden ”ved noget”.

Åndedrætsmeditationen giver dig mulighed for at blive bevidst om, hvor du tydeligst mærker dit åndedræt, så du i mange andre situationer kan genkalde dig stedet og forankre dig der.

Mellemrummene mellem ind- og udåndingen er det tidspunkt, hvor vi lettest mister opmærksomheden på nuet og drager af sted på en tanke. At have særlig opmærksomhed på dette lille mellemrum kan være en hjælp for nogle.

Til sidst et forslag: Hvis du oplever mange forstyrrende tanker under mindfulness-øvelserne, så kan du i stedet for at kæmpe med tankerne stille dig selv spørgsmålet: “Hvad bliver den næste tanke?” Forbliv efter spørgsmålet koncentreret og opmærksom og afvendt spændt den næste tanke. Når der opstår en tanke, så lad være med at bedømme den, men forhold dig observerende og neutral. Gentag derefter spørgsmålet: “Hvad bliver den næste tanke?”