Naturmeditation med lyde

Naturmeditation med lyde er en guidning til at meditere i naturen. Her er fokus rettet mod dine sanser af lyde, fornemmelser mod din hud etc. Meditationen begynder med din indre sansning af din krop og dit åndedræt og omfatter efterhånden hele fornemmelsen af at ligge eller sidde lige der, hvor du er, omgivet af andre levende træer og planter.

Til sidst et forslag: Hvis du oplever mange menneskeskabte lyde, det kan f. eks. være støj fra en nærliggende vej, en motorsav, anlægsarbejde eller stemmer, så får du lejlighed til at øve dig i bare at lytte til selve lyden. Lytte på en måde, hvor du netop ikke benævner lyden, analyserer hvor den kommer fra, eller hvad det helt præcist er, der skaber den lyd. Bare lad det hele være der, sådan som det allerede er. Giv slip på forestillingen om, at det burde være anderledes, mere stille f. eks. Det svarer til, at du under en kropsscanning også møder din krop med den samme accept af, hvordan det nu fornemmes inde i din krop.