Blade der flyder ned ad en flod – 12 min

Blade der flyder ned ad en flod. Denne meditation er god for dig der har let ved at se ting for dit indre blik. Det er en af de sjældne visualiseringsmeditationer indenfor mindfulness-traditionen, og for nogen giver denne meditation et gennembrud, fordi det for dem kan være lettere at fastholde øvelsen i at observere sine tanker og give slip på dem, ved at de foretager denne lille fantasirejse hen til et træ ved en flod. Prøv at se, om det er noget for dig.

Til sidst et forslag: Hvis du oplever mange forstyrrende tanker under mindfulness-øvelserne, så kan du i stedet for at kæmpe med tankerne stille dig selv spørgsmålet: “Hvad bliver den næste tanke?” Forbliv efter spørgsmålet koncentreret og opmærksom og afvendt spændt den næste tanke. Når der opstår en tanke, så lad være med at bedømme den, men forhold dig observerende og neutral. Gentag derefter spørgsmålet: “Hvad bliver den næste tanke?”