Compassion for dig selv – 15 min

Compassion for dig selv er en meditation, der åbner dit sind til at møde dig selv og andre med en ikke-dømmende interesse og til at få kontakt til din iboende intention om til at lindre lidelse både i forhold til dig selv og andre. Compassion for sig selv er baseret på indbyrdes samhørighed og en ikke-dømmende omsorg.

Et forslag: Hvis du oplever mange forstyrrende tanker under mindfulness-øvelserne, så kan du i stedet for at kæmpe med tankerne stille dig selv spørgsmålet: “Hvad bliver den næste tanke?” Forbliv efter spørgsmålet koncentreret og opmærksom og afvendt spændt den næste tanke. Når der opstår en tanke, så lad være med at bedømme den, men forhold dig observerende og neutral. Gentag derefter spørgsmålet: “Hvad bliver den næste tanke?”