Referencer

Referencer

 

Lisbeth Tobiesen

Lisbeth Tobiesen, indehaver af rejsebureauet Tid til ro, stresscoach og mindfulness instruktør:

Eva er en dygtig og erfaren mindfulnes-instruktør og stresscoach, og vi er glade for at have hende i teamet i Tid til ro. Hun er faglig kompetent til formidling og gennemgang af emner, der vedrører stress og stresshåndtering, samt emner, der vedrører særlig sensitivitet. Hun guider og underviser i mindfulness, og det er tydeligt at mærke, hvor meget hun selv har mindfulness inde på livet, og hendes ro og nærvær smitter af på mennesker, der omgiver hende. Hun guider også i meditation og mindful yoga, og der er omsorg og venlighed i hendes stemme, så enhver føler sig mødt.

Inge Sørensen

Inge Sørensen, Centerchef for Ejendomme og Byggesager, Ishøj Kommune:

Evas oplæg om stress var både teoretisk velfunderet, brugbart og inspirerende.
Vi fik et fælles sprog om stress, og vi fik forskellige og tilgængelige værktøjer, som både ledere og medarbejdere kan bruge i vores dagligdag.
Eva har en god facon, hun sætter rammen for mødet og har tid til at lytte til deltagernes input og spørgsmål. Arrangementet var også krydret med småøvelser, så deltagerne får tænkt over dagens oplæg.
Alt i alt gav det en god forståelse af stress og arbejdspres, og hvad vi kan gøre for at forebygge mod stress.

Britta Rasmussen, leder af Skov- og Naturbørnehaverne i Gentofte og af Naturvejledningen Ordrup Hus:

Jeg har arbejdet sammen med Eva i mange år, dels i forhold til rådgivning i personaleadfærd/samarbejde i teams, som coach for ledelsesnetværk, i forbindelse med etablering af legepladser og som underviser i legepladskurser. Eva som person/samarbejdspartner er lyttende, empatisk, forløsende, imødekommende, god til at “sætte sig ind i …” og “spørge ind til …”. Hun er ærlig, assertiv, velovervejet, grundig, ægte i sin fremtræden, tillidsskabende.

Alice Lempel

Alice Lempel Søndergaard (individuelt i et privat forløb):

Eva Zelander evner med sin naturlige stærke faglighed og menneskelige begavelse effektivt og lynhurtigt at afdække og nå ind til sagens kerne for så at arbejde med den professionelt og omsorgsfuldt. Eva formåede at føre mig igennem mit forløb, så der blev knoklet igennem – men altid på en tryg og berigende måde. Jeg er altid gået fra et forløb hos Eva rigere, klogere, lettere og klædt på til at møde og udfordre de ting, der forstyrrer og hæmmer mig i mit liv. Med Eva som coach lærer jeg nænsomt selv at tage tøjlerne til mit liv, så det ikke løber løbsk.

Eva Dam

Eva Dam, Fællestillidsrepræsentant i Gentofte Kommune:

Vi havde inviteret Eva Zelander til at holde et oplæg omkring stress på arbejdspladsen i vores MED-udvalg.
Det var et rigtig godt oplæg, der gav en god viden om, hvad stress er, og hvordan stress fysisk påvirker kroppen.
Som udvalg fik vi stof til at komme i en god dialog ikke bare om, hvad en arbejdsplads kan gøre både for at forebygge, men også hvad vi skal gøre, når en medarbejder rammes. Eva er solidt funderet, og hun kan omsætte teori til praksis, så det skaber nytte og værdi for arbejdsfællesskabet.