Naturterapi

Naturterapi

Naturterapi er psykoterapi, der foregår i naturen og i samspil med naturen

Naturterapi er en form for terapi, hvor naturen er med som en tredje part i processen.

Blot ved at du opholder dig i naturen, bliver sanserne vakt mere til live, og der sker en afstresning af kroppen. Du bliver mere åben og får derved lettere adgang til nogle dybere lag i dig selv. Jeg vil guide dig ind i denne ro og åbenhed ved at bruge forskellige naturterapeutiske øvelser som naturmeditation og stille gående meditation. Naturmeditation er en vekselvirkning mellem at mærke sig selv og mærke naturen omkring dig og samtaler hvor du får god tid til at fordybe dig i det, der dukker op. Samtalerne i naturen knytter både an til mindfulness og narrativ psykoterapi, som du kan læse mere om her.

Naturen byder også på mange muligheder for at reflektere over det, du ser, i forhold til de problemer, du oplever i dit liv. Du kan spejle dig i den foranderlige natur, måske genkende sider af dig selv eller dit liv i noget af det, du bliver optaget af. Det kan være de stier, du vælger at gå ud af, eller ting du samler op.

Nogle gange kan vi lave enkle kreative øvelser som at skabe et billede af naturmaterialer, der fortæller noget om hvad du gerne vil have mere af ind i dit liv – og hvordan dit liv så ville se ud. Der er mange måder at arbejde med problemstillinger på i naturen, og jeg guider dig igennem forløbet ud fra, hvad der giver mening i forhold til det, du gerne vil arbejde med, og hvordan du har det.

Din kontakt til og forbindelse med naturen vil typisk veksle mellem at være helt nær og til stede i øjeblikket sansende over at reflektere over de associationer, det vækker, og de følelser, der knytter an til disse associationer, og til refleksioner over temaet for samtalen, som kan ændre sig i løbet af seancen.

Naturen som ramme for terapien er ikke bare nogle nye og grønnere (eller om vinteren brune) vægge omkring samtalen, den er en ’aktiv’ tredje part.

Hvis du bor i storkøbenhavn /nordsjælland eller øst/midtsjælland kan jeg tilbyde naturterapi i nærheden af hvor du bor, i den natur du måtte være fortrolig med, og er knyttet til, og helst i områder, hvor vi kan færdes uforstyrret.

Samtalerne varer typisk 3 timer – så du har god tid til at åbne dig for de mere ubevidste lag af i dit sind.

Du kan læse mere om hvad naturterapi i min bog: Mindfulness i naturen

Og om min baggrund og hvad jeg står for her: Om Eva


PRIS
3 timers naturterapi 2.400 kr.

Eventuel aflysning skal ske inden 24 timer før det tidspunkt, hvor vi har aftalt at mødes. Afmelder du senere, vil du skulle betale 50 pct. af prisen. Udebliver du helt uden at give mig besked, skal du betale det fulde beløb.