Psykoterapi

Psykoterapi

Hjælp til dig, der oplever at sidde fast i problemstillinger i dit liv

Psykoterapeutiske samtaler: Jeg bestræber mig først og fremmest på at skabe et nærværende og tillidsfuldt rum, hvor du oplever, at du kan bringe det, der fylder, på banen og blive mødt med en kærlig og venlig åbenhed.

Sammen afdækker vi, hvad du oplever som svært eller problematisk i dit liv. De fleste problemer er sammensat af ting, der sker omkring dig, de forventninger, du oplever at omgivelserne har til dig, de forventninger du har til dig selv og til dit liv, hvordan du bliver mødt af andre og hvordan du møder dig selv ikke mindst.

Problemer er med andre ord ofte sammensat af mange faktorer, som jeg kan hjælpe dig med at få indsigt i.

Jeg vil samtidig have øje for dine færdigheder, og de gode erfaringer, du også har fået med dig igennem livet, og hvordan du ved at bruge denne viden og erfaring kan finde nye veje at gå, der giver dig større glæde og mindre smerte i livet.

Du kan få adgang til ny viden om, hvad der er vigtigt og værdifuldt for dig, og hvilke begrænsende selvbilleder, der kan stå i vejen for, at du kan tage de skridt, du længes efter.

Når du kommer for at få en individuel psykoterapeutisk samtale hos mig, behøver du med andre ord ikke at være klar på, hvad dit problem præcist handler om; det er noget af det, vi afdækker sammen.

Megen viden og erfaring har du også adgang til gennem sansning af din krop. Jeg hjælper dig til at komme ned i kroppen med enkle meditative øvelser, hvis du oplever at være for meget oppe i hovedet uden at have kontakt til krop og følelser.

Undervejs skriver jeg stikord om de ting, vi taler om, op på en tavle, og du får et billede af tavlen med hjem. På den måde får du mulighed for bedre at huske og arbejde videre med temaerne. Du får eventuelt også lydfiler af meditationer, som kan være hjælpsomme for dig i forhold til det, du står midt i.

Læs eventuelt mere om hvad narrativ terapi går ud på her.

Du kan læse mere om min baggrund og hvad jeg står for her: Om Eva

PRISER

1 time

1½ time

Normal pris

800 kr.

1.100 kr.

Eventuel aflysning skal ske inden 24 timer før det tidspunkt, hvor vi har aftalt at mødes. Afmelder du senere vil du skulle betale 50% af prisen. Udebliver du helt, uden at give mig besked, skal du betale det fulde beløb.